Home > Afgesloten projecten > Engaboli

DSC_0826Engaboli ligt dicht bij het dorpje Mile-Tisa. Er zitten in totaal 414 leerlingen op deze basisschool (waarvan 131 meiden en 243 jongens). In standard 8 hebben eind 2009 52 kinderen examen gedaan, waarvan er 24 doorgaan naar secondary school. Het gemiddelde academisch niveau (‘exit exam standard 8′) lag in 2009 op 230. De instroom in standard 1 ligt in januari 2010 op 74 (38 meisjes, 36 jongens). De school wordt ‘gevoed’ door 5 nurseries in de omgeving, waar nu in totaal 136 kinderen in de top class zitten die in januari naar de primary school gaan.

Er werken in totaal 10 leerkrachten op de Engaboli primary school; de klassen 1 en 2 hebben een dubbele stream, omdat er veel leerlingen zijn, de andere klassen hebben 1 stream en hebben een gemiddeld leerlingenaantal van tussen de 31 en 47.DSC_0827

Het Catharinafonds heeft op Engaboli een aantal zaken mogelijk gemaakt, zoals hoogst noodzakelijke vloerreparaties, beschikbaar stellen van lesbankjes in de lokalen en kookpotten. Recent is er op kosten van de regering een lokaal gebouwd,evenals een aantal woningen voor leerkrachten (om het aantrekkelijker te maken om hier te werken). Behoeften liggen vooral in extra lokalen, een SNU(wordt in 2010 gebouwd en in 2011 in gebruik genomen) en verdere reparaties van vloeren in de lokalen. Daarnaast is er behoefte aan een keuken, elektriciteit en doorstroommogelijkheden naar secondary school.

Werkbezoek juni 2014 297Vanaf 2010 is ook op Engaboli een collega-NGO gehuisvest: World Vision.
Deze organisatie heeft hier zijn kantoor, en heeft met de school afgesproken dat deze de gebouwen over kan nemen als ze vertrekken (hetgeen gepland staat voor over 15 jaar). Ook heeft World Vision aangegeven Engaboli te willen steunen met de opbouw van een middelbare school op het terrein.
werkbezoek Oktober 2010 379