Home > Afgesloten projecten > Inkati Primary School

Werkbezoek jan 2010 card 2 399Inkati is een jonge school, gelegen tegen de bergketen Oldonyo Orok, tien kilometer verwijderd van de doorgaande weg naar Nairobi. Het is zo’n 30 minuten rijden ‘door de bush’ om bij de school te komen.

De school is begonnen als kleuterschool (ECD – Early Childhood Development Centre). Het Catharinafonds heeft vanaf 2005 een leerkracht gefinancierd die met opvang van jonge kinderen is begonnen. Later is een groep kinderen van Engaboli doorgeschoven naar Inkati, en is de Primary School opgebouwd. De klassen zijn vooral door de ouders bij elkaar gebracht met hulp van de lokale overheid (CDF – Community Development Fund). Ook heeft Inkati via de Europese Commissie steun gekregen om vier lokalen te bouwen.

Vanaf 2011 is de school compleet qua opbouw, zijn alle 8 klassen gevuld en komen dus de eerste afstudeerders van school. In totaal heeft de primary school in 7 klasniveaus (van standard 1 tot standard 7) in 2010 190 leerlingen, gelijk verdeeld over jongens en meisjes. De verwachting is dat er komend jaar ongeveer 50 leerlingen vanuit de verschillende kleuterscholen (feeder ECD’s, naast de eigen Inakti ECD ook de ECD’s Kiluany, Lesoito en Intinyika) instromen op Inkati in de basisschool. Daardoor zal de school nog verder groeien.

Werkbezoek jan 2010 card 2 349Begin 2010 heeft de  school de beschikking over 7 permanente (stenen) lokalen en een kantoor voor het schoolhoofd. De kleuterschool zit in drie semi-permanente gebouwen. Verder heeft de school een vervallen, lemen keuken en een ‘pit latrine’ (WC met gat in de  grond). In 2009 stond de renovatie van de keuken en de toiletten gepland, maar door bestuurlijke perikelen is deze renovatie uitgesteld. Na wijzigingen in het schoolbestuur zijn onlangs de projecten weer opgepakt. De keuken en de toiletten zijn  in 2010 vernieuwd met steun van CF.

Voor de watervoorziening wordt, als het regent, het water van de daken opgevangen in twee watertanks.