Home > Afgesloten projecten > Namanga Primary School

werkbezoek Oktober 2010 019Schoolhoofd: Elijah P. Koitalei

Docent vanuit CF: Elisabeth Nthiga (SNU)

Namanga Township Primary School (NPS) ligt in het grensdorp Namanga, aan de grens met Tanzania. De school is al gestart in 1939 en is daarmee de oudste school in de omgeving. Lange tijd is dit ook de enige school geweest, een verklaring voor het feit dat de school erg groot school is (circa 1100 leerlingen). De kinderen op de basisschool (Primary School) zitten in totaal in 23 lesgroepen. Op de kleuterschool (ECD) zitten 45 kinderen, terwijl op drie andere ECD’s in de buurt nog 75 kleuters zitten.

Er werken op de school in totaal 19 leerkrachten. De klassen tot standard 4 hebben een eigen leerkracht. Sommige klassen zijn in meerdere groepen onderverdeeld, om het aantal leerlingen per klas enigszins redelijk te houden. Anders dan in Nederland rouleren in de hogere groepen de docenten en geven zij specifieke vakken. Net zoals bij ons in het Voortgezet Onderwijs.

Het eindniveau KCPE (de cito-score volgens Keniaans systeem) voor NPS was in 2009 relatief laag. Van de leerlingen die in 2009 eindtoets deden, is 54% doorgestroomd naar het middelbaar onderwijs.

Van begin af aan steunt het Catharinafonds de Special Need Unit (afdeling voor leerlingen met een beperking). Met de SNU richt de school zich op kinderen met met een verstandelijke beperking. Een van de twee docenten wordt betaald door het Catharinafonds. In de SNU krijgen 16 kinderen apart les. Daarnaast zijn er 21 kinderen met een verstandelijk beperking geintegreerd in het reguliere onderwijs.  De twee docenten geven ook ondersteuning aan de ouders van de kinderen en zijn een soort ambulant begeleiders in de gezinnen.

werkbezoek Oktober 2010 042

In 2009 is de school met hulp van het Catharinafonds op het elektriciteitsnetwerk aangesloten. Dit is voor de leerlingen van de school een hele vooruitgang omdat ze nu ook in de avond hun huiswerk kunnen maken. Maar ook voor het schoolhoofd Eliljah is de aansluiting op het lichtnet een vooruitgang. Bij deze aantallen leerlingen is het gebruik van een computer geen overbodige luxe.  In hetzelfde jaar zijn ook twee nieuwe klaslokalen gebouwd. Die zijn bedoeld voor de basisschool en voor de SNU, maar worden nu nog – wegens ruimtegebrek – gebruikt door de middelbare school. De middelbare school krijgt, als alles goed loopt, in 2011 een eigen lokatie; dan zal een van de nieuwe lokalen worden ingericht als ambachtslokaal voor vakonderwijs aan de kinderen met een beperking. Ook is in 2009 een watertank aangelegd. Deze wordt gebruikt voor de nieuwe speciale flush-toiletten voor de gehandicapte leerlingen van de SNU. Op deze manier hebben ze hun eigen toiletten en hoeven ze geen gebruik te maken van de toiletten van de school. De zorg voor kinderen met een beperking rust niet allen op de schouders van de 2 docenten. Er is ook een grote groep ouders actief die zich inzetten voor deze kinderen.