Home > Afgesloten projecten > Special Needs Unit (SNU) Namanga Primary School

Kind-met-abacus-300x199Vanaf het begin steunt het Catharinafonds een klas met kinderen met een verstandelijke beperking, op de Namanga Primary School (NPS).

De speciale lokalen en extra aandacht hebben als resultaat gehad dat er veel meer leerlingen met een beperking naar school zijn gegaan. Momenteel (2017) zitten op deze school, met in totaal 1075 leerlingen, 65 kinderen met een verstandelijke beperking, waarvan enkele ook een lichamelijke beperking hebben. In 2010 waren dit er nog maar 40. Deze leerlingen draaien, waar mogelijk, mee in het reguliere onderwijs (inclusief onderwijs).

Er is een aparte klas voor de kinderen die hier nog niet aan toe zijn, en een speciale werkplaats waar de leerlingen meer praktische vaardigheden leren, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Deze lokalen samen zijn de zogenaamde SNU (Special Needs Unit).
In 2008 heeft een aantal parochies in Ede en Bloemendaal de Vastenactie benut om fondsen te verzamelen voor de uitbreiding van de gehandicapten-activiteiten van het Catharinafonds. Dit is een succesvolle actie geweest, die – tezamen met een aanvulling van Vastenactie/Cordaid – eind 2008 leidde tot het beschikbaar stellen van ruim 11.460 euro. Hiermee ondersteunden we drie initiatieven:

  • bouw en inrichting workshop voor praktische vaardigheden bij NPS: In 2009 ondersteunden we de bouw van een apart lokaal voor de praktijk-activiteiten. 
  • bouw SNU bij AIC Namanga Primary School. Deze SNU is in 2009 gebouwd. 
  • bouw SNU bij Engaboli: deze bouw is in oktober 2010 begonnen en begin 2011 afgerond.

jongen-op-SNU-199x300