Home > Ontstaan

Het Catharinafonds is een Nederlandse stichting die samenwerkt met Catharina Foundation Namanga, onze lokale partner in Namanga/Zuid-Kenia.Gezamenlijk ondersteunen we de verbetering van het onderwijs (en de community) van de Maasai in de Namanga regio.

De stichting is in 2002 opgericht door de families Dekker en Nannes, en hun vrienden in en om Warmenhuizen/Noord-Holland. Ze noemden de stichting naar twee oma’s in de familie, die allebei Catharina heetten. Zoals deze oma’s zich altijd met liefde hebben ingezet voor hun kinderen en gezin, doen de vrouwen in Kenia dat ook.

Het Catharinafonds was in het begin vooral een familie-aangelegenheid, onder bezielende leiding van Piet en Ria Dekker uit Ede. Daarbij werden in kleine kring middelen verzameld en beschikbaar gesteld voor kleine projectjes, vooral ten behoeve van het weeshuis Mother Mercy Home in Limuru, iets boven Nairobi. Deze steun liep via familiebanden; Sjaak Nannes heeft een bloemenbedrijf in Red Hill/Limuru, vlak bij het weeshuis. In de periode 2004-2006 is het accent van ons werk verschoven naar de scholen in de Namanga-regio, Zuid-Kenia. Ook dit verliep via familiebanden: de partner van Sjaak Nannes, Pamela Soila Keen, is Maasai en afkomstig uit Namanga. De scholen daar verdienden meer aandacht en steun.

Vanaf 2007 is het Catharinafonds sterk gegroeid en verbreed. Deze groei is mede mogelijk gemaakt door de steun van Impulsis, de medefinancieringsorgansiatie gevormd door Kerk in Actie, ICCO en Edukans. De verdubbeling van middelen via Impulsis heeft een sterke impuls gegeven aan onze activiteiten.

Deze groei bracht een meer professionele aanpak met zich mee, en leidde tot wijzigingen in het bestuur. Naast het vrijwillige bestuur in Nederland hebben we vanaf begin 2009 ook een professionele, betaalde staf in Namanga, omdat de schaal van de werkzaamheden het vrijwilligerswerk tot dan toe ontsteeg.

oprichters Catharinafonds

Piet, Ward en Ria Dekker