Mopia is een jonge school, die sinds 2009 door de regering is geregistreerd. Vanaf 2010 wordt de school ook door het Catharinafonds ondersteund. In 2010 heeft de school 147 leerlingen; 42 in de kleuterklassen en 105 leerlingen op de basisschool. Nu, begin 2017, heeft de school +/- 400 leerlingen. De school is gestart in het gebouw van de kerk en mocht daar tijdelijk verblijven. In 2010 zijn er door samenwerking met het Catharinafonds, de ouders en de lokale overheid 3 klaslokalen gebouwd. Inmiddels zijn er zes permanente schoollokalen gebouwd. De staf verblijft in het kerkgebouw.

Mopia

De omstandigheden voor de school waren erg zwaar. Zo was er in 2010 nog geen electriciteit, maar ook geen water. Het elektriciteitsprobleem is in 2012 opgelost door de aanleg van een zonne-energie installatie. Deze installatie maakt op de school en voor de gemeenschap er omheen een groot verschil. De leerlingen kunnen nu in de avond hun huiswerk maken en zich voorbereiden op examens. Water blijft een uitdaging, in 2015 is er een dam gebouwd waardoor en nu volop water aanwezig is. Daarvoor brachten de leerlingen elke dag water mee, voor zichzelf om te drinken, maar ook voor de keuken om te kunnen koken. Er zijn acht toiletten; zeven voor de kinderen en één voor de staf.

Deze school is een prachtig voorbeeld van teamspirit en community-awareness. Onder leiding van het schoolhoofd wordt er in een vlot tempo gewerkt aan een volwaardige school met goede schoolprestaties. Het bruist er van ambitie. De school heeft nauwe banden met de gemeenschap die zich op allerlei manieren inzet om Mopia primary school tot een succes te maken. Het Catharinafonds draagt sterk bij aan deze samenwerking door gezamenlijk tot projecten te komen. Zo ‘chipt’ de gemeenschap in bij het bouwen van klaslokalen. Bij de start van een nieuw project brengt de school 30% van het benodigde bedrag bij elkaar en ondersteunt het Catharinafonds met de andere 70%. D.m.v. deze samenwerking zijn er nu 6 klaslokalen gerealiseerd. Zo begint de school een serieuze vorm te krijgen. Het gezamenlijke doel is om de komende jaren nog 3 klaslokalen te bouwen om de school compleet te maken. Dit is ook hard nodig omdat het aantal leerlingen sterk blijft stijgen. Naast klaslokalen is er ook een sterke noodzaak voor een keuken om het groeiende aantal leerlingen van een lunch te voorzien.

mopia1

Overleg met de ouders en de staf op Mopia

Sinds oktober 2010 heeft de school ook een kudde, bestaande uit 4 koeien en 8 geiten. Dit vee is aangeschaft met geld van het tv-programma Timboektoe, dat aan Catharinafonds voor dit doel is geschonken. Vanaf nu krijgen de leerlingen daarmee ook les in het vak van hun (voor)ouders: het hoeden en verzorgen van het vee. Dit is een mooie manier om traditionele cultuur en modern onderwijs met elkaar te verenigen, en zo de drempel om kinderen naar school te laten gaan te verlagen. Het vee brengt de school ook inkomen. De kudde zal in de toekomst groeien en de leerlingen zullen zo profiteren van de melk en zo nodig het vlees.