Home > Recente projecten > Namanga Mixed

werkbezoek Oktober 2010 759De vraag naar basisonderwijs in de Namanga regio is de afgelopen jaren sterk gestegen, evenals de schoolprestaties van de leerlingen. Daarmee werd de vraag naar vervolgonderwijs ook steeds sterker. Tot 2007 was er alleen een openbare middelbare kostschool voor jongens, die, vanwege de overnachtingen, erg kostbaar is. Er is ook een aantal privé-scholen, ook voor meisjes, maar die zijn eveneens duur en dus voor maar een weinig kinderen toegankelijk. Voor meisjes en jongens met minder financiële ruimte was er geen mogelijkheid om naar vervolgonderwijs te gaan.

Om tegemoet te komen aan ook minder welvarende kinderen, is op eigen initiatief in 2007 gestart met een school voor voortgezet onderwijs voor jongens en meisjes; de Namanga Mixed Day Secondary School.  Bij gebrek aan geld en een schoolgebouw is er gestart op het terrein van de basisschool (Namanga Township Primary School). De basisschool heeft ook een lokaal beschikbaar gesteld.

Door de groei van leerlingen en klassen is steeds meer ruimte nodig en worden er lokalen gebruikt die nodig zijn voor de basisschool. De afgelopen 2 jaar is druk gezocht naar de mogelijkheden om een structurele oplossing te vinden voor de secondary school. Er komt op korte termijn een oplossing, maar de lokatie is nog niet definitief vastgesteld.   Er zijn  10 vakdocenten aan de school verbonden. Om de school een compleet middelbare school lespakket te kunnen laten verzorgen, is vooral een schei- en natuurkunde lokaal nodig (practicumruimte voor proeven en testjes).

Na jaren onderhandelen, gaat het er nu van komen. 4 km uit het centrum van Namanga heeft de school in 2011 een stuk land gekregen. Recht tegen over het kantoor van het Catharinafonds. Het Catharinafonds heeft, in samenwerking met de lokalenoverheid, 5 lokalen gebouwd die de school in januari 2014 gaat betrekken. De werkzaamheden zijn nog in volle gang!