Home > Recente projecten > Olmanie

werkbezoek Oktober 2010 195Olmanie Primary School ligt ver in de binnenlanden (interior), achter het gebergte Oldonyo Orok.
Vanuit Namanga loopt de route een stukje door Tanzania, om vervolgens weer in Kenia uit te komen. Het is een grensschool, waar ook kinderen uit Tanzania g
ebruik van maken. Op de school zitten nu 161 leerlingen in het basisonderwijs, die in 2010 tot klas 7 loopt. De school wordt gevoed door twee ECD’s, op het eigen terrein en een 6 km verderop (Lesiliyo), met in totaal  153 kleuters. Daarvan stromen er volgend jaar 36 door naar klas 1 van de basisschool. Dan is er ook voor het eerst een klas 8, en gaan er leerlingen afstuderen. Hopelijk komt er voor een aantal voor hen ook een mogelijkheid voor vervolgonderwijs.
Naast de kinderen die naar school gaan, gaan er ook een heleboel niet naar school. Het Catharinafonds heeft samen met de school en met de Area Educational Officer, Suleiman, extra aandacht voor community awareness en senzitization. Door middel van voorlichting en communicatie met de ouders en de dorpsoudsten wordt het belang van onderwijs bediscusieerd.  Daarnaast is er leerplicht. Ouders
die hun kinderen niet naar school laten gaan worden gearresteerd en een tijdje vastgehouden. De samenwerking met de local authorities is dus van groot belang.

 

werkbezoek 2 okt 2012 127De school heeft twee jaar terug schade opgelopen door een aardbevingen. Destijds heeft Catharinafonds, op specifiek verzoek, al geld gegeven voor de reparaties. Sinds 2010 heeft de school meer structurele steun van het fonds. Naast de betaling van ee
n klas door de lokale overheid (CDF), heeft het Catharinalokaal ook een lokaal bekostigd.