Home > Geen categorie > Vastenactie 2016!

De Catharina Stichting ondersteunt al sinds 2002 op velerlei gebied het onderwijs in het Masaï gebied in Kenia. In 2011 heeft ze voor het eerst een slaaphuis voor 80 meisjes gerealiseerd op het terrein van de Enoosampurrumpur school. Dit slaaphuis heeft als resultaat gehad dat er veel meer meisjes naar school zijn gegaan en de school de beste is geworden van de regio. Dit ging als een lopend vuurtje rond. Bij het laatste werkbezoek bleken ook andere scholen erg gemotiveerd om zich in te zetten voor de bouw van een meisjeshuis. Door al dit enthousiasme over de resultaten heeft de Catharina Stichting besloten méér meisjeshuizen te bouwen. Dit past perfect bij de doelstelling van deze stichting:

“Beter en veilig onderwijs voor meisjes in Zuid Kenia!”

We doen daarom een dringend beroep op uw steun tijdens de komende Vastenactie om met uw bijdrage een tweede slaaphuis met sanitair blok voor meisjes te realiseren bij een afgelegen school in Zuid Kenia zodat ook deze meisjes veilig onderwijs kunnen genieten.