Home > Wat doen wij

Het Catharinafonds richt zich met name op de verbetering van het onderwijs. Speciale aandacht gaat uit naar deelname van meisjes en van kinderen met een beperking. We hebben aandacht voor zowel materiële behoeften zoals lokalen en lesmaterialen, als ook voor inhoudelijke vraagstukken. We streven naar kwalitatief goed onderwijs voor alle Maasai kinderen. De aandacht ligt primair bij het kleuteronderwijs en de basisscholen, gezien de sterke groei die deze doormaken en de inhaalslag die hier nodig is.

Duurzame ontwikkeling en de bevordering van zelfredzaamheid van de bevolking staat voorop.
Dit is ook het motto van ons beleidsplan. Het Catharinafonds stimuleert en ondersteunt de eigen initiatieven van de lokale bevolking. De bijdrage van het Catharinafonds is dan ook aanvullend op de zelf verworven middelen van bijvoorbeeld de overheid, ouders en andere lokale partijen. Iedereen draagt bij en is zogenaamd ‘chipping in’. Met elkaar maken we dingen mogelijk.

Mopia