Home > Wie zijn wij

Wie wij zijn?

In Nederland:

Het bestuur van het Catharinafonds in Nederland wordt gevormd door:

 • Voorzitter: Ward Dekker
 • Penningmeester: Hans Veenhof
 • Secretaris: Margriet Heuvelink
 • Lid: Anne Parkimain en Bosco Streumer

Verder wordt het Catharinafonds in Nederland bijgestaan door een aantal vrijwilligers:

 • Algemeen adviseurs bestuur: Piet Dekker en Ria Dekker
 • Nieuwsbrief: Hans Veenhof
 • Website:  Iris Schoonenberg en Willemien Hallebeek

Klankbordgroep Catharinafonds Nederland:

 • Ans Nannes-Dekker
 • Annekatrien de Wit-Nannes
 • Tineke Muileboom
 • Carianne Hoefmans
 • Carla Tesselaar
 • Kitty Goudsblom