Home > Wie zijn wij > Visie

Het Catharinafonds wil zichzelf in de toekomst minder belangrijk maken voor de partnerorganisatie Catharina foundation Namanga. Het streven naar een zelfredzame situatie is dus groot! De laatste jaren hebben we veel energie gestoken in training & advies op dit gebied. We maken steeds kleine vorderingen, maar we zijn nog lang niet waar we willen zijn. In het Namanga gebied spelen andere zaken vaak een rol, zoals droogte en ziekte, die het proces nogal eens vertragen.

We kunnen inmiddels met trots zeggen dat er 4 scholen zo ver zijn opgebouwd dat ze de steun van het Catharinafonds niet meer nodig hebben. Meer informatie over de afgesloten projecten vindt u hier.

De afgelopen jaren komt er, mede door de financiële crisis, minder geld binnen. Het Catharinafonds laat zich hierdoor niet uit het veld slaan en heeft er met een sterke achterban in Nederland en Kenia het vertrouwen in dat we het voortbestaan kunnen realiseren. We zullen ons de komende jaren dan ook sterk gaan richten op 4 scholen die erg in opkomst zijn en onze steun hard nodig hebben. Het gaat hier om Olmanie, Karero, Mopia en Noosikitok. Wij hopen dan ook dat u ons in de toekomst zult blijven steunen zodat we over een paar jaar ook deze scholen onafhankelijk kunnen maken van onze steun!

Tevens willen we ons de komende jaren meer gaan richten op de bouw van meisjeshuizen bij verschillende scholen. Het eerste meisjeshuis is al gebouwd en een groot succes! Klik hier voor meer informatie. Dergelijke projecten vergroten de kansen van meisjes aanzienlijk. Naar ons idee hebben ze de toekomst!

Ward Dekker, voorzitter Catharinafonds Nederland